Ska man skriva något och lägga ner tid och energi på det, så bör det handla om något som är viktigt för en själv. Det bör helst vara relevant, intressant och angeläget även för läsaren. Allt annat vore respektlöst. Att skriva seriöst och personligt kräver tanke och dränerar på energi. Därför tar det ofta långt tid mellan inläggen. Det är då skönt att ibland även skriva en del ytligare inlägg eller länka till andra sidor eller företeelser som är intressanta. Det mesta ryms.

Det jag helst vill skriva om är ofta personligt och även om det också är allmängiltigt, så hindras jag av tanken att jag lämnar ut mig själv och gör mig sårbar. Visserligen har jag valt att ännu inte skriva ut mitt namn (jag förekommer på bild några gånger) och om man verkligen vill kanske man skulle kunna göra några sökningar på internet för att hitta vem jag är. Men, det är min tro att det knappast är intressant. Det som skulle kunna bli besvärande är i det fall jag eventuellt söker nytt jobb och min nya arbetsgivare söker på mitt namn och då får läsa om depression, nedstämdhet eller andra inlägg där jag skriver om mindre smickrande sidor av mig. Det är också det som varit avgörande för varför jag vill vara namnlös. Världen är inte mogen för att hantera sådana ämnen med förnuft. Det får alltid större och negativa konsekvenser för den som gör sig sårbar än vad det smakar. Detsamma gäller för en del medmänniskor. Det är tyvärr fortfarande stigmatiserande att nämna ordet depression utan att de tittar konstigt på dig, plötsligt inte vill umgås, undviker dig och slutar ringa.

En annan fråga som det kanske är än viktigare att man hittar en balans på, är hur mycket man kan skriva om ens familj eller andra nära. Det är givetvis även här av störst vikt att inte namnge någon, men lika viktigt är det att inte berätta om personliga detaljer som kan vara känsliga. De har ju inte valt själva att förekomma offentligt (såvida jag inte låter dem godkänna texten i förväg).

Liten man på vandring.

Förhoppningsvis klarar jag av att hålla balansen när det gäller det jag skriver och som berör andra, men det är också min förhoppning, att jag ska lyckas skriva öppnare och bli mer tydlig med vad jag tycker i många frågor. Jag tror att jag, precis som många andra som skriver, egentligen vill påverka och leda världen till förbättring. Jag önskar att just mina erfarenheter kan göra skillnad, åtminstone för någon enda.