Psykisk hälsa

Vissa frågor i livet har en stor betydelse och är ibland livsavgörande. Psykisk hälsa är en sådan och för mig är depression särskilt intressant. Ämnet är svårt att tala öppet om och har en stigmatisering omkring sig. Jag vill i alla fall inte blunda för frågan. Kan jag dessutom göra skillnad för någon genom ett gott råd eller ett tips, så vill jag ta den chansen.

Andlighet

För mig är livet utan en andlighet inte värt att leva. Allt bleknar bort i en meningslöshet om jag inte har en tro och ett hopp om en samhörighet och en vägledning ur något högre. Jag är kristen, men tror att det ryms mer i det andliga än vi kan förstå. Jag har en vidsynt tro och är öppen för det stora mysteriet.

Släktforskning

De senaste åren har släktforskning vuxit fram som ett av mina större intressen. Det kan tyckas långt ifrån sådana frågor som psykisk ohälsa och andlighet. För mig är det inte så. Jag har upptäckt att när jag inte stått stadigt på jorden och jag känt mig nedstämd eller vilsen i livet, då har det betytt mycket för mig att se mig själv i ett historiskt perspektiv. Uppleva mig själv som en del i ett kontinuum, att veta varifrån jag kommer och hur mitt genetiska arv påverkar mig.