Det jag helst vill skriva om är ofta personligt och även om det också är allmängiltigt, så hindras jag av tanken att jag lämnar ut mig själv och gör mig sårbar. Jag har valt att inte skriva ut mitt namn (jag förekommer på bild några gånger) och om man verkligen vill kanske man skulle kunna göra några sökningar på internet för att hitta vem jag är. Men, det är min tro att det knappast är intressant. Det som skulle kunna bli besvärande är i det fall jag eventuellt söker nytt jobb och min nya arbetsgivare söker på mitt namn och då får läsa om depression, nedstämdhet eller andra inlägg där jag skriver om mindre smickrande sidor av mig. Det är också det som varit avgörande för varför jag vill vara namnlös. Världen är inte mogen för att hantera sådana ämnen med förnuft. Det får alltid större och mer negativa konsekvenser för den som gör sig sårbar än vad det smakar. Detsamma gäller för en del medmänniskor. Det är tyvärr fortfarande stigmatiserande att nämna ordet depression utan att de tittar konstigt på dig, plötsligt inte vill umgås, undviker dig och slutar ringa.

En annan fråga som det kanske är viktigare att man hittar en balans på, är hur mycket man kan skriva om ens familj eller andra nära. Det är givetvis även här av störst vikt att inte namnge någon, men lika viktigt är det att inte berätta om personliga detaljer som kan vara känsliga för dem. De har ju inte valt själva att förekomma offentligt (såvida de inte får godkänna texten i förväg).

Liten man på vandring.

Förhoppningsvis klarar jag av att hålla balansen när det gäller det jag skriver och som berör andra, men det är också min förhoppning, att jag ska lyckas skriva öppnare och mer tydligt om vad jag tycker i många frågor. Jag tror att jag, precis som många andra som skriver, egentligen vill påverka och leda världen till förbättring. Jag har en önskan att just mina erfarenheter kan göra skillnad, åtminstone för någon enda.