Bloggens titel

Titeln på bloggen kommer från en bok av Rollo May, boken heter Ropet efter myten eller The Cry for Myth. Boken handlar om vårt behov av myter och om avsaknaden av mytbildning i vårt moderna samhälle. Eller kanske skulle jag hellre säga svårigheten att uppmärksamma myterna idag. Förr lästes eller fördes myterna vidare muntligen i form av berättelser. Idag ser vi en annan form av kommunikation mellan människor. TV och film är ju den största förmedlaren, men vi har även Internet och mobilapplikationer. Så frågan är vilka myter som uppstår eller berättas i vår tid? Vilken betydelse har moderna myter för oss och vilken betydelse har de gamla myterna i dagens upplysta samhälle? Ja Rollo May är tydlig i sitt budskap om att de har en oerhörd betydelse för vår förståelse av oss själva och för att fungera i den tid vi lever i.

Den här bloggen är inte tänkt som en blogg om myter. Men eftersom jag tycker att Rollo May är en av de främsta tänkarna och författarna man kan läsa och då jag själv inser betydelsen av myter som ledsagare och bärare av livsförståelse, ville jag på mitt lilla sätt hylla Rollo May med denna bloggtitel.