Att lägga sig under höstlövens täcke
Och sakta försvinna ner i marken.