Viktiga ämnen

Med den här bloggen vill jag på olika sätt försöka utforska livets mysterier, dess storhet och förunderliga skönhet. Det är därför troligt att den kommer att spänna över både högt och lågt, om vardagens trivialiteter såväl som frågor om meningen med livet. Säkert kommer här att finnas en hel del om litteratur och de böcker jag läser, men troligtvis också en del om hälsa (psykisk, andlig och kroppslig), eftersom dessa teman som av en händelse råkar sammanfalla med mina intressen. Ska man skriva något och lägga ner tid och energi på det, så bör det handla om något som är viktigt för en själv. Det bör helst vara intressant och angeläget även för läsaren. Allt annat vore respektlöst. Att skriva seriöst och personligt kräver tanke och dränerar på energi. Därför tar det ofta långt tid mellan inläggen. Det är då skönt att ibland även skriva en del ytligare inlägg eller länka till andra sidor eller företeelser som är intressanta. Det mesta ryms.

Psykisk hälsa

Vissa frågor i livet har en stor betydelse och är ibland livsavgörande. Psykisk hälsa är en sådan och för mig är depression särskilt intressant. Ämnet är svårt att tala öppet om och har en stigmatisering omkring sig. Jag vill i alla fall inte blunda för frågan. Kan jag dessutom göra skillnad för någon genom ett gott råd eller ett tips, så vill jag ta den chansen.

Andlighet

För mig är livet utan en andlighet inte värt att leva. Allt bleknar bort i en meningslöshet om jag inte har en tro och ett hopp om en samhörighet och en vägledning ur något högre. Jag är kristen, men tror att det ryms mer i det andliga än vi kan förstå. Jag har en vidsynt tro och är öppen för det stora mysteriet.

Släktforskning

De senaste åren har släktforskning vuxit fram som ett av mina större intressen. Det kan tyckas långt ifrån sådana frågor som psykisk ohälsa och andlighet. För mig är det inte så. Jag har upptäckt att när jag inte stått stadigt på jorden och jag känt mig nedstämd eller vilsen i livet, då har det betytt mycket för mig att se mig själv i ett historiskt perspektiv. Uppleva mig själv som en del i ett kontinuum, att veta varifrån jag kommer och hur mitt genetiska arv påverkar mig.

Bland mina andra intressen märks

Djur och natur, Löpning, Läsa böcker, Musik med flera.