Myten om Sanningen
Featured

Myten om Sanningen

”The Truth coming out of the well”
Jean-Léon Gérôme, 1896

According to a 19th century legend, the Truth and the Lie meet one day. The Lie says to the Truth: ”It’s a marvelous day today”! The Truth looks up to the skies and sighs, for the day was really beautiful. They spend a lot of time together, ultimately arriving beside a well. The Lie tells the Truth: ”The water is very nice, let’s take a bath together!” The Truth, once again suspicious, tests the water and discovers that it indeed is very nice. They undress and start bathing. Suddenly, the Lie comes out of the water, puts on the clothes of the Truth and runs away. The furious Truth comes out of the well and runs everywhere to find the Lie and to get her clothes back. The World, seeing the Truth naked, turns its gaze away, with contempt and rage.
The poor Truth returns to the well and disappears forever, hiding therein, its shame. Since then, the Lie travels around the world, dressed as the Truth, satisfying the needs of society, because, the World, in any case, harbors no wish at all to meet the naked Truth.

Featured

Valjakt förbjuds

Bild av Alan Bedding från Pixabay

Äntligen förbjuds den japanska valjakten! Det var med ett leende jag läste domarens syrliga kommentar angående forskningsvärdet av valjakten. Det är dags att även myndigheter benämner saker på rätt sätt och för vad det är. Det senaste beslutet från FN hoppas jag kommer att väga tungt och förhoppningsvis även leda till att andra instanser vågar bidra till skyddet för vår känsliga jord och dess invånare.

SvD om förbudet.

Det går som några kanske vet en serie på TV som heter Whale Wars. Jag tittar ibland på den och tycker det är uppenbart vad som sker och att vi behöver göra något. Organisationen som serien handlar om heter Sea Shepherd Conservation Society. Här kan du läsa om ett uttlande som gjordes under pågående förhandling i ärendet.

Featured

Nedskjutningen över Värmland

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg där jag konspiratoriskt formulerade misstanken att det ljusfenomen som sågs över Värmlandsskogarna och som antogs ha kraschlandat där inte var en komet utan den satellit som Nordkorea samma dygn försökt skjuta upp i omloppsbana runt jorden. En händelse som jag, oavsett sanningshalten i det inlägget, är övertygad att våra kära världsdominanter i väst inte någonsin skulle vilja se förverkligat. Jag tänkte att den satelliten helt säkert varit dödsdömd hela tiden och nu oturligt råkade hamna i våra svenska skogar när ordningen så att säga blev återställd.

Jag hade inte mycket bevis för mitt påstående och inte heller möjlighet att kunna bedriva någon privatspaning efter nedfallna metallbitar då jag inte bor i närheten, men så för en tid sedan läste jag i tidningen när det rapporterades om Nordkoreas senaste kärnvapenprovsprängning uttalandet av den statliga nyhetsbyrån KCNA:

”Kärnvapenprovet genomfördes som en åtgärd för att skydda vår nationella säkerhet och vårt oberoende mot USA:s fientlighet, som har kränkt vår republiks rätt till en fredlig satellituppskjutning”.

Det var speciellt orden som uttalar en kränkning av rätten till en satellituppskjutning som jag reagerade på och som passar in i mitt resonemang att satelliten inte längre finns. Intressant tycker jag, jag kanske hade rätt ändå! 🙂

Jag hittar inte artikeln på SvD:s hemsida längre, men har hittat uttalandet bland annat här på SVT:s sida.

Featured

Samband – någon?

Jag har förmodligen läst alldeles för många romaner och sett alltför mycket film, för när dagens tidningsrubriker snubblar bredvid varandra kan jag inte undgå att sätta samman dem.Raket i Nordkorea

Nordkorea har än en gång provocerat världen (så att man ska kunna tigga om mer mat och nödhjälp) genom att skicka upp en satellit till rymden med en långdistansraket. Den här gången lyckades man dessutom. Japan och USA ropar nu efter sanktioner och reaktioner.

Ungefär samtidigt rapporteras det från vårt eget Värmland att folk ringt in till myndigheter och larmcentraler om ett ljusfenomen på himlen. Det finns till och med tydliga bildbevis. Ett meteoritliknande föremål har svept fram över den Värmländska himlen och en explosion ska ha hörts. Inget konstigt med det.

Men då vaknar alltså mitt sinne för smaskiga sambandsteorier till liv. Självklart kan omvärlden inte låta Nordkorea få husera hur som helst, hur skulle det se ut? Den satelliten hade inte stora chanser att överleva, tror jag. Givetvis är det bara jag som ser sambandet?  Men om jag hade bott i Värmland så hade jag gärna gett mig ut i skogen för att leta mysko metalliska delar…

Meteorit

Featured

Babel i vår

Ska bli spännande att följa Babel i vår. Jessica Gedin är ny programledare. Jag har inte hört henne diskutera litteratur i radio, så jag kan inte kommentera något om henne. Min förhoppning är att hon inte korrumperar sig till att bli klämkäckt populistisk eller förytligande. Något som TV så lätt nedlåter sig till. Fram för det goda samtalet och fördjupningen i författarskapet!

Featured

Risklistan

DN har i dag publicerat en lista över Sveriges riskområden. Nu väntar vi även på listan med våra möjligheter. En chanslista om du så vill…

Här är i alla fall risklistan. (Är du lagd för ångest ska du nog inte läsa vidare.)

Översvämningar
Konsekvenserna kan bli smittspridning och föroreningar. Riskerna är stora i bland annat Uppsala och längs Mälaren.

Stormar
Ett av de värsta scenarierna är en storm i kombination med nederbörd som skapar isbildning på mark, byggnader och elledningar. I stormen ”Gudrun” år 2005 omkom 18 personer.

Solstormar
Solstormar kan leda till stora problem med elnäten. Begreppet är ett samlingsnamn för två typer av ”rymdväder”. USA:s rymdstyrelse Nasa tror att solstormar blir allt vanligare.

Smittsamma sjukdomar
Det finns sjukdomar som smittar mellan djur och människor, så kal­lade zoonoser. Omkring en tredjedel av världens dåvarande befolkning insjuknade i spanska sjukan år 1918–1920. 20–50 miljoner människor dog.

Ras och skred
Tuveskredet år 1977 är en av de värsta naturkatastroferna i Sverige i modern tid. Nio personer omkom, 62 människor skadades, 346 blev hemlösa och 65 hus rasade samman. Risken för ras och skred är störst längs Göta älvdalen.

Jordbävningar
Trots att svenska jordbävningar inte är så kraftiga kan dessa orsaka skador på byggnader och ge upphov till ras.

Skogsbränder
Antalet dagar med hög risk för skogsbränder förväntas öka framför allt i södra Sverige.

Värmebölja
När Europa drabbades av extremvärme år 2003 beräknas mellan 22 000 och 45 000 fler dödsfall än normalt ha inträffat. Högre temperaturer innebär ökad risk för bakterietillväxt och smittospridning.

Angrepp av skadeinsekter
Klimatförändringar bidrar till förändrade risker då nya skade-insekter kan etablera sig.

Resistenta bakterier och resistens mot antiviraler
Med ökande användning av antibiotika har det visat sig att allt fler bakteriestammar blir resistenta.

Störningar i försörjning av läkemedel
Läkemedelsförsörjningen är beroende av båt- och lastbilstransporter. En störning i leveransen kan få allvarliga konsekvenser.

Risker med nukleära och radiologiska ämnen
Ett utsläpp i samband med en kärnkraftsolycka kan innebära ett stort antal akuta dödsfall genom strålskador och dödsfall en lång tid efter olyckan.

Risker med kemiska ämnen
Hur allvarliga konsekvenserna blir vid ett kemiskt utsläpp beror bland annat på ämnets egenskaper, utsläppets storlek, platsen för olyckan, väderlekssituationen, hur långdraget förloppet blir samt hur händelsen hanteras.

Störningar i livsmedels- och dricksvattenförsörjningen
Vänern, Vättern och Mälaren är stora råvattentäkter som försörjer en stor del av Sveriges befolkning. De har också omfattande sjötrafik med kemikalie- och petroleum-transporter.

Omfattande bränder i byggnader och tunnlar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är särskilt oroad för om en omfattande brand i tunnelbanan i Stockholm skulle inträffa.

Störningar i elektroniska kommunikationer
Avbrott i elektroniska kommunikationer kan bero på många skäl, exempelvis handhavandefel, avgrävning av ledningar, dataintrång och terroristattacker.

Energiförsörjning
Fungerande elektricitet är ofta en förutsättning för i princip all energiförsörjning. Störningar i elsystemet får omedelbara konsekvenser.

Betalningssystem
När Riksrevisionen granskade betalningssystemets krisberedskap mot tekniska hot och risker var slutsatsen att bristerna i systemet kan leda till allvarligare skador för samhälle, företag och individer än vad som är nödvändigt.

Dammbrott
Sverige har hittills inte drabbats av dammbrott med extrema konsekvenser.

Oljeutsläpp
Ett oljeutsläpp kan orsaka allvarliga skador, exempelvis på växt- och djurliv. De senaste 15 åren har oljetransporterna från Ryssland genom Östersjön ut till Nordsjön tiodubblats.

Transportolyckor
Ett omfattande avbrott i exempelvis en hamn eller vid en flygplats kan få förödande konsekvenser.

Terrorism
Sedan oktober 2010 bedömer Säkerhetspolisen hotbilden för terrorism riktad mot Sverige som förhöjd.

Cyberattacker
Begreppet ”cyberattacker” kan beskrivas som mer omfattande angrepp mot informationssystem och omfattande nätangrepp. I Sverige förekommer det regelbundet mindre nätattacker.

Instabilitet och social oro
Handlar i första hand om organiserad brottslighet och hot mot politiker. MSB lyfter särskilt de upploppen stenkastning mot räddningstjänst och polis i utsatta storstadsområden.

Featured

Gammal är äldst

Skicka inte mig att handla mjölk eller youghurt… Det slutar alltid med att jag lockas att köpa något. Oftast kommer jag hem med en eller ett par böcker, eller en tidning eller som nu en film. Har fingrat girigt på Blade Runner (1982) de senaste gångerna jag handlat och givetvis kunde jag inte stå emot.

Jag har visserligen sett filmen förr och minns att den gjorde ett starkt intryck på mig! Och efter att ha sett den igen så finns det inget tvivel om varför den gått till filmhistorien. Blade Runner är en av dessa filmer som man kan se många gånger och ständigt hitta nya detaljer. Den är starkt suggestiv och har en magisk, episk ton både i bildspråket och i handlingen. Samtidigt är den lika fullt trovärdig och tempot uppdrivet. Utan tvekan håller den än och jag har svårt att tänka mig någon av de senaste årens filmer som kan bräda Blade Runner trots alla moderna dataanimeringar. Det är lika mycket en kultfilm som ett filmhistorisk mästerverk. Se den!

Och Rutger Hauer är briljant!

Vad jag inte visste eller kanske hade glömt bort var att filmen är baserad på Philip K. Dicks roman Do Andoids Dream of Electric Sheep.  På svenska heter den Androidens drömmar.  Så nu får jag väl leta reda på den – biblioteket kanske?

Featured

Jag är en Stark

Brukar inte göra så många nätquiz, men snubblade in på denna via en annan bloggare, Trotzig Frizon, som jag hittade på sidan Boktipset.se

Det var ju tur att jag hamnade på den rätta sidan av godhet och ondska. Fast jag har inte så mycket lycka eller framgång att se fram mot. Mest död och pina som det verkar att döma av de första två böckerna som jag läst.  Oops, var det en spoiler kanske.

Här kan du själv göra testet.

You Scored as HOUSE STARK
Brrr. You hail from House Stark. Your house seat is Winterfell way up North. You are responsible, trustworthy, and know how to be a leader when called upon. You are a workhorse for the realm, and even with all those good things, sometimes you dont come out on top. Your house motto: Winter is Coming.

HOUSE STARK
80%
HOUSE TULLY
75%
HOUSE ARRYN
60%
HOUSE LANNISTER
55%
HOUSE MARTELL
55%
HOUSE BARATHEON
50%
HOUSE GREYJOY
40%
HOUSE TYRELL
35%
HOUSE FREY
25%
HOUSE TARGARYEN
25%
%d bloggare gillar detta: